Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHAN THẾ HIỀN 21/10/2020
2 Lê Thùy Dung 21/10/2020
3 VŨ KIM BẰNG 21/10/2020
4 THAI THI KIM QUY 21/10/2020
5 PHẠM THỊ KIM YẾN 21/10/2020
6 Bệnh viện Trưng Vương (Đ/diện Nguyễn Ngọc Phi Uyên) 21/10/2020 02/12/2020
7 Nguyễn Gia Việt Huy 21/10/2020
8 TRẦN HẢI THANH - NGUYỄN THỊ THƠM 21/10/2020 22/10/2020
9 DƯƠNG VĂN NHIỀU 21/10/2020 26/10/2020
10 ĐỖ THỊ TÂM 0903661180 21/10/2020 22/10/2020