Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Hồng Quang 11/05/2021
2 LUONG HOANG CHUONG - UPS 11/05/2021 13/05/2021
3 Công ty TNHH TM Đông Nam Nguyệt 11/05/2021
4 NGUYỄN HỮU HIỆP 11/05/2021 25/05/2021
5 NGUYEN NHAT KHOI - UPS 11/05/2021 13/05/2021
6 Phạm Thị Lệ Thu 11/05/2021
7 Phan Thị Thúy Liễu 11/05/2021
8 HOANG VIET NONE - FD 11/05/2021 13/05/2021
9 Nguyễn Thị Hiền 11/05/2021
10 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH 11/05/2021 13/05/2021