Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐỖ THỊ TIẾN 08/12/2021
3 HẦU VĨ TỪ 08/12/2021
4 Nguyễn Thị Bình An 08/12/2021
5 NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN 08/12/2021
6 NGUYỄN THU GIANG 08/12/2021
7 MAI THỊ HỒNG 08/12/2021
8 Hà Thị Thanh Hương 08/12/2021
9 NGÔ HỒNG YẾN 08/12/2021
10 PHẠM THẾ KIỆT 08/12/2021