Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vũ Thị Đượm 02/12/2021
3 Nguyễn Bùi Ngân Thể 02/12/2021
4 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 02/12/2021
5 Nguyễn Thu Thủy 02/12/2021
6 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GẠCH MEN VI NA 02/12/2021
7 ánh hân 02/12/2021
8 Nguyễn Thị Thanh Hồng 02/12/2021
9 TRƯƠNG VỊ MINH 02/12/2021
10 LÂM THỊ MỸ NGỌC 02/12/2021