Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lâm Trí Tài 20/01/2022
3 PHẠM THỊ DUNG 20/01/2022
4 PHAN VĂN NGUYÊN 20/01/2022
5 hồ vũ bảo huy 20/01/2022
6 TRẦN PHƯƠNG 20/01/2022
7 Nguyễn Quốc Thống 20/01/2022 27/01/2022
8 Lê Thành Đạt 20/01/2022 27/01/2022
9 NGUYỄN HỒNG BÚT 20/01/2022 13/02/2022
10 Đậu Thị Diễm Hằng 20/01/2022