Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN XUÂN ĐẠO 20/01/2022 25/01/2022
3 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 20/01/2022 11/02/2022
4 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 20/01/2022 11/02/2022
5 Huỳnh Duy Toàn 20/01/2022 27/01/2022
6 PHAM THUY NGA-DHL 20/01/2022 11/02/2022
7 Võ Ánh Phượng 20/01/2022 27/01/2022
8 CHU PHI VĂN LONG 20/01/2022 25/01/2022
9 ĐOÀN PHAN VIỆT THANH 20/01/2022 17/02/2022
10 VĂN TRƯƠNG CÔNG TRƯỜNG 20/01/2022 10/02/2022