Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HỒ KIM HOA 21/09/2021 21/09/2021
2 Trần Văn lợi 21/09/2021
3 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 21/09/2021 22/09/2021
4 Lê Thị Huyền Anh 21/09/2021 24/09/2021
5 PHAM TRAN DIEU THOA 21/09/2021
6 Trần Hoàng Nam 21/09/2021 24/09/2021
7 Nguyễn Phùng Hải Yến 21/09/2021
8 Huỳnh Hoài Phong 21/09/2021
9 Phạm Thị Hồng Hà 21/09/2021
10 Lê Thị Huyền Anh 21/09/2021 24/09/2021