Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 tran ngoc quyen 04/12/2021
3 Huỳnh Trần Bình Nghi 04/12/2021
4 Đặng Thị Hồng Diệu 04/12/2021
5 Nguyễn Thị Thịnh Hưng 04/12/2021
6 Nguyễn Thị Kim Trang 04/12/2021
7 Huỳnh Trần Bình Nghi 04/12/2021
8 Nguyễn Thị Thịnh Hưng 04/12/2021
9 Huỳnh Trần Bình Nghi 04/12/2021
10 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TUYỆT 04/12/2021