Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ KIM CHI 20/10/2021
2 DƯƠNG THỊ THANH THÚY 20/10/2021
3 NGUYỄN QUỐC LINH 20/10/2021
4 PHẠM TRUNG KHÁNH 20/10/2021
5 VŨ THỊ NGỌC YẾN 20/10/2021
6 Đào Hữu Lộc 20/10/2021 27/10/2021
7 NGUYỄN VĂN LỢI 20/10/2021
8 Trần Hữu Hiệp 20/10/2021
9 TRẦN VĂN THI 20/10/2021
10 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 20/10/2021