Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Kim Hoa 28/10/2021
3 Phan Thanh Trọng 28/10/2021
4 Nguyễn Ngọc Mỹ Nhi 28/10/2021
5 NGUYỄN TƯ 28/10/2021
6 Phan Thanh Trọng 28/10/2021
7 Trịnh Thị Phương 28/10/2021
8 HOÀNG THỊ LAN 28/10/2021
9 Huỳnh Quốc Nam 28/10/2021
10 Trần Thị Cẩm Tú 28/10/2021