Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh 20/05/2022 27/06/2022
3 NGUYỄN THỊ THANH MẪN 20/05/2022
4 TRẦN THỊ QUỲNH TRANG 20/05/2022
5 Ngô Thị Ngọc Phương 20/05/2022
6 Trần Thiên Thanh 20/05/2022
7 Nguyễn Thành Tâm 20/05/2022
8 Ngô Thị Mộng Trinh 20/05/2022
9 NGUYỄN NGỌC VINH 20/05/2022
10 Lư Trịnh Nhi 20/05/2022