Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lạc Hùng 04/12/2021
3 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - DỊCH VỤ THANH HƯNG THỊNH 04/12/2021
4 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - DỊCH VỤ THANH HƯNG THỊNH 04/12/2021
5 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - DỊCH VỤ THANH HƯNG THỊNH 04/12/2021
6 PHAN THỊ VÂN TRÂM 04/12/2021
7 Công Ty TNHH QUốc Tế Antony 04/12/2021
8 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - DỊCH VỤ THANH HƯNG THỊNH 04/12/2021
9 Nguyễn Mai Thượng Uyển 04/12/2021
10 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 04/12/2021