Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đoàn Trọng Tú 27/10/2021
3 TRẦN VĂN THI 27/10/2021
4 Nguyễn Thị Thủy 27/10/2021
5 Cao Phan Bội Quỳnh 27/10/2021
6 TRẦN VĂN THI 27/10/2021
7 VŨ DUY KHANH 27/10/2021
8 LÂM NGỌC PHƯƠNG 27/10/2021
9 LÝ QUỐC HOA 27/10/2021
10 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 27/10/2021 11/11/2021