Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ THỊ DIỆU HIỀN 16/10/2019
2 NGÔ THỊ HỒNG 16/10/2019
3 TRẦN THANH TUẤN 16/10/2019 31/10/2019
4 BÙI ĐÌNH CƯỞNG 16/10/2019 31/10/2019
5 LÊ TRUNG NINH 16/10/2019 31/10/2019
6 TRẦN MỘNG HUÔNG 16/10/2019 31/10/2019
7 NGUYỄN MẠNH HÙNG 15/10/2019
8 HUỲNH THỊ HỒNG CHÂU 15/10/2019
9 Lê Thị Thúy Vi 15/10/2019
10 Lê Thị Thúy Vi 15/10/2019