Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đỗ Thanh Hoàng 19/01/2022
3 LUU BA LAM (IVAN LUU)-DHL 19/01/2022 10/02/2022
4 DANG THI HONG THAM-DHL 19/01/2022 10/02/2022
5 TRAN DAO ANH-DHL 19/01/2022 10/02/2022
6 CÔNG TY TNHH KAWASAKI MOTORS VIỆT NAM-DHL 19/01/2022 10/02/2022
7 DANG THI HONG THAM-DHL 19/01/2022 10/02/2022
8 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC B H VIỆT NAM-DHL 19/01/2022 10/02/2022
9 PHAM NGOC THIEN-DHL 19/01/2022 10/02/2022
10 PUN PAK HANG-DHL 19/01/2022 10/02/2022