Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ TRỌNG BẢO 16/05/2022
3 Phan Chấn Phong 16/05/2022
4 Vũ Kỳ Nam 16/05/2022
5 Công ty TNHH Nhựa Cách Điện Đại Việt 16/05/2022
6 Trần Văn Hiếu 16/05/2022
7 PHAN THỊ Ý NHI 16/05/2022
8 Vũ Kỳ Nam 16/05/2022
9 Trần Giang 16/05/2022 31/05/2022
10 LÊ HỒNG NHUNG 16/05/2022