Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Xuân Hải 16/08/2022
3 Nguyễn lê hồng Tú 16/08/2022
4 LƯU HOÀNG HUY 16/08/2022
5 NGUYỄN VĂN THUẬN 16/08/2022
6 NGUYỄN VĂN THUẬN 16/08/2022
7 Lê Trương Đức Hưng 16/08/2022
8 NGUYỄN THANH HẰNG 16/08/2022
9 NGUYỄN PHƯƠNG MINH CHÂU 16/08/2022
10 TRẦN PHI HOÀNG 16/08/2022