Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Hạnh Lam 18/01/2022
3 NGUYỄN THÀNH VĂN 18/01/2022 09/02/2022
4 ĐÀO TIẾN DŨNG 18/01/2022 26/01/2022
5 ĐÀO TIẾN DŨNG 18/01/2022 26/01/2022
6 Võ Trung Anh 18/01/2022
7 CÔNG TY TNHH ĐÁ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG (UQ: LÝ HUỲNH THUẬN) 18/01/2022 21/01/2022
8 CÔNG TY TNHH ĐÁ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG (UQ: LÝ HUỲNH THUẬN) 18/01/2022 21/01/2022
9 CÔNG TY TNHH ĐÁ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG (UQ: LÝ HUỲNH THUẬN) 18/01/2022 21/01/2022
10 CÔNG TY TNHH ĐÁ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG (UQ: LÝ HUỲNH THUẬN) 18/01/2022 21/01/2022