Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐỖ THỊ KIM CHI 18/05/2022 27/05/2022
3 ĐỖ THỊ KIM CHI 18/05/2022 27/05/2022
4 Nguyễn Thị Diễm Lài 18/05/2022
5 LÊ THỊ THÚY KIỀU 18/05/2022 27/05/2022
6 CTY TNHH XNK ĐẠI DƯƠNG VIỆT ÚC 18/05/2022 23/05/2022
7 LÊ THỊ THÚY KIỀU 18/05/2022 27/05/2022
8 Công ty TNHH TM Đông Nam Nguyệt 18/05/2022 23/05/2022
9 Nguyễn Thị Quỳnh Như 18/05/2022 27/05/2022
10 ĐINH THỊ TƯƠI 18/05/2022