Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Bùi Trọng Hữu 23/09/2021
2 Mạc Quốc Như Hùng 23/09/2021
3 Bùi Trọng Hữu 23/09/2021
4 Võ Thị Thu Nữ 23/09/2021 25/10/2021
5 Phùng Thị Thu Trang 23/09/2021
6 Trần Hồng Lê 23/09/2021
7 Vũ Thị Bích Viên 23/09/2021
8 LÂM QUỐC DŨNG 23/09/2021 27/09/2021
9 PHẠM QUỐC THUẬN 23/09/2021 27/09/2021
10 Lương Thị Lan Thương 23/09/2021