Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 23/09/2021
2 Phạm gia Bảo 23/09/2021
3 Phạm gia Bảo 23/09/2021
4 ĐÀO VI THÙY LINH 23/09/2021 29/09/2021
5 Nguyễn Quốc Thống 23/09/2021
6 NGUYỄN THỊ TRANG 23/09/2021 29/09/2021
7 NGUYỄN ANH TUẤN 23/09/2021 29/09/2021
8 Nguyên tổng hải 23/09/2021 23/09/2021
9 VŨ THỊ BÍCH LIÊN 23/09/2021
10 NGUYỄN THỊ THI THI 23/09/2021 04/10/2021