Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN PHƯƠNG 25/10/2021
3 TÔN THẤT PHI HÙNG 25/10/2021
4 PHẠM THÀNH ĐỨC 25/10/2021 29/10/2021
5 Nguyễn Thị Diệu Hương 25/10/2021 29/10/2021
6 Lê Võ Thùy Trang 25/10/2021 29/10/2021
7 LÊ HOÀNG MINH TÂM 25/10/2021 29/10/2021
8 Vũ Thị Thúy 25/10/2021 29/10/2021
9 Trần Thị Phương Hằng 25/10/2021 29/10/2021
10 Lê Tấn Trung 25/10/2021 03/11/2021