Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM NGỌC SANG 19/07/2018
2 Trần Hồng Phong 19/07/2018
3 Trần Hồng Phong 19/07/2018
4 Trần Hồng Phong 19/07/2018
5 NGUYỄN THỊ THẢO 19/07/2018
6 Trần Hồng Phong 19/07/2018
7 ĐỖ MẠNH TRƯỜNG 19/07/2018
8 LU NGỌC ANH 19/07/2018 20/07/2018
9 Trịnh Minh Hữu 19/07/2018 24/07/2018
10 Võ Văn Việt 19/07/2018