Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRINH KIEU HANH 25/01/2021
2 tran hong gam 25/01/2021
3 TRỊNH KIÊN CƯỜNG 25/01/2021
4 HUỲNH THỊ TỐT 25/01/2021 28/01/2021
5 NGUYỄN THANH HOÀNG - ĐINH VĂN BA 25/01/2021 26/01/2021
6 - 25/01/2021 09/02/2021
7 - 25/01/2021 09/02/2021
8 HUỲNH CẨM VÂN 25/01/2021 28/01/2021
9 - 25/01/2021 09/02/2021
10 - 25/01/2021 09/02/2021