Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN VĂN THI 14/04/2021
2 Nguyễn Thị Trang Thảo 14/04/2021
3 HUỲNH THỊ THANH TRÚC 14/04/2021
4 NGUYỄN HỮU KHƯƠNG 14/04/2021
5 TRAN THI THU HONG 14/04/2021
6 Nguyễn Hoàng Nhật Anh 14/04/2021
7 Võ Thị Tuyết Sương 14/04/2021
8 Võ Thị Tuyết Sương 14/04/2021
9 Phan Nguyễn Phụng Nhi 14/04/2021
10 Hoàng Thị Quế 14/04/2021