Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ HỮU LỢI 27/05/2022 31/05/2022
3 Bạch Khánh An 26/05/2022
4 TRẦN QUANG HUY 26/05/2022
5 VŨ THỊ LÂM 26/05/2022
6 Phạm Hồng Khánh Tiên 26/05/2022
7 Tiêu Hồng Tú My 26/05/2022
8 NGUYỄN THỊ BÍCH CHƯƠNG 26/05/2022
9 Lâm Mỹ Phương 26/05/2022
10 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AUTO PHÚ MỸ 26/05/2022