Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phan Xuân Đại 07/12/2021
3 Nguyễn Thị Kim Vi 07/12/2021
4 ĐỖ TẤN ĐẠT 07/12/2021
5 Nguyễn Thị Kim Vi 07/12/2021
6 Lê Quang Tưởng 07/12/2021
7 Nguyễn Thị Hoàng Yến 07/12/2021
8 nhân nguyễn 07/12/2021
9 Tăng Nguyệt Anh Thư 07/12/2021
10 Trần Thị Thanh Niên 07/12/2021