Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HÀ HUỆ BÌNH 23/08/2019 26/08/2019
2 ĐỖ THẮNG 23/08/2019
3 Nguyễn Việt Cường - Nguyễn Thị Vân 23/08/2019 24/09/2019
4 PHAN VĂN SƠN 23/08/2019 04/09/2019
5 Nguyễn Thị Hà Xuyên 23/08/2019 30/08/2019
6 TRƯƠNG THỊ CẨM PHƯỢNG 23/08/2019
7 NGUYỄN THANH TOÀN 23/08/2019
8 NGUYỄN NGỌC THẢO 23/08/2019 11/09/2019
9 TRƯƠNG THỊ HOA 23/08/2019 04/09/2019
10 Trần Thị Hương Ly 23/08/2019