Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Pham Thi My Duyen 17/08/2022
3 Nguyễn Như Quỳnh 17/08/2022
4 Lê Thị Hải Vân 17/08/2022
5 Lâm Dụ Cường 17/08/2022
6 HOÀNG THỊ HUYỀN TRINH 17/08/2022
7 NGUYỄN VĂN HOÀNG 17/08/2022
8 HUỲNH NGỌC SINH 17/08/2022
9 NGUYEN THI TUONG ANH 17/08/2022
10 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 17/08/2022