Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DKC 25/05/2022
3 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÍN TÂM VIỆT 25/05/2022
4 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 5 SAO 25/05/2022
5 HUỲNH THỊ CHÚC QUỲNH 25/05/2022
6 VĂN CẢNH BÌNH 25/05/2022
7 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TADAGO 25/05/2022
8 LÊ PHI QUỲNH 25/05/2022
9 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 25/05/2022
10 Trần Thanh Thi 25/05/2022