Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thanh Hải 04/07/2022
3 Nguyễn Mạnh Hùng- Ngô Thi Như Hoa 04/07/2022 20/07/2022
4 Huỳnh Quốc Dũng 04/07/2022 20/07/2022
5 Trần Văn Sang 04/07/2022
6 TRẦN THỊ HIẾU 04/07/2022
7 Thân Lê Tuyên 04/07/2022
8 NGUYỄN ĐỨC HUY 04/07/2022
9 NGUYỄN VĂN SƠN 04/07/2022
10 Nguyễn Thị Ngọc Anh 04/07/2022