Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ THỊ HẠNH HOA 10/05/2021
2 Hồ Hoàng Trường 10/05/2021
3 Nguyễn Hoàng Gia Linh 10/05/2021 12/05/2021
4 Đặng Trọng Thành 10/05/2021 19/05/2021
5 Đặng Trọng Thành 10/05/2021 19/05/2021
6 Nguyễn Ngọc Thu Thảo 10/05/2021 13/05/2021
7 BÙI THỊ SONG ANH 10/05/2021 13/05/2021
8 ĐỖ MINH THÔNG 10/05/2021 13/05/2021
9 NGUYỄN THỊ THANH LOAN 10/05/2021 19/05/2021
10 TRẦN VĂN THI 10/05/2021 19/05/2021