Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Hoàng Thanh 21/01/2022
3 Nguyễn Hồng Hân 21/01/2022
4 Trần Thị Lệ Huyền 21/01/2022
5 Nguyễn Thị Bình An 21/01/2022
6 Nguyễn Thị Minh Sang 21/01/2022
7 Nguyễn Đỗ Hạnh Nguyên 21/01/2022
8 TRẦN NHẬT LINH 21/01/2022 14/02/2022
9 BÙI QUANG THIỆN-PHẠM THỊ HƯƠNG 21/01/2022 14/02/2022
10 lê gia khang 21/01/2022