Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Võ Thị Phương Giang 18/05/2022 16/06/2022
3 Lê Vũ Hoàng An 18/05/2022
4 Hoàng Bảo Toàn 18/05/2022 19/05/2022
5 Hoàng Bảo Toàn 18/05/2022 19/05/2022
6 NGUYỄN NGỌC MINH 18/05/2022
7 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 18/05/2022 25/05/2022
8 LÊ THỊ THÀNH 18/05/2022 19/05/2022
9 NGUYỄN THỊ HẢI QUỲNH 18/05/2022 25/05/2022
10 CÔNG TY TNHH HƯNG PHÁT - HDC 18/05/2022