Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐẬU MINH TUYÊN 23/05/2022
3 ĐOÀN LỆ HƯNG 22/05/2022
4 NGUYỄN THỊ THANH THUỶ 22/05/2022
5 Nguyễn Hà Hoàng An 22/05/2022
6 VƯƠNG TUẤN ANH 22/05/2022
7 NGUYEN TIEN GIANG 22/05/2022
8 NGUYEN VAN CAO 22/05/2022
9 CTY NHẬT QUANG 22/05/2022
10 ĐÀO PHAN NGỌC HUY 22/05/2022