Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ CẨM NGÂN 25/10/2021
3 NGUYỄN VĂN KHỞI 25/10/2021
4 Nguyễn Thị Lệ Trinh 25/10/2021
5 Trần Thị Hồng 25/10/2021
6 NGUYỄN VĂN TRIỀU 25/10/2021
7 NGUYỄN THANH THỦY 25/10/2021
8 NGUYỄN THÁI DUY 25/10/2021
9 TRƯƠNG TRUNG TÍN 25/10/2021
10 Trần Ngân Phương 25/10/2021