Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 Trần Văn Thủ 19/10/2021
3 TRIỆU HOÀI THƯƠNG 19/10/2021
4 Lại Thị Khánh 19/10/2021
5 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG UYÊN 19/10/2021 26/10/2021
6 CÔNG TY TNHH GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẠI TÂY SƠN 19/10/2021 26/10/2021
7 Nguyễn Báu Bảo Châu 19/10/2021
8 LÊ THỊ KIỀU OANH 19/10/2021
9 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI PHƯỚC THÀNH ĐẠT 19/10/2021 26/10/2021
10 Vũ Thị Thu Hằng 19/10/2021