Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Thị Kim Chi 22/10/2021
3 Phạm Phú Hiếu Tâm 22/10/2021
4 Nguyễn Thành Nhân 22/10/2021
5 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 22/10/2021
6 Đặng Trần Ngọc Mai 22/10/2021
7 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 22/10/2021
8 Trần Văn Thi 22/10/2021 29/10/2021
9 UBND XÃ LONG HÒA 22/10/2021 29/10/2021
10 Đặng Trần Ngọc Mai 22/10/2021