Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trương Bạch Yến 21/08/2019
2 Trần Thanh Nghị 21/08/2019
3 NGUYỄN THỊ TỐ LOAN 21/08/2019
4 TRẦN SANH 21/08/2019
5 DƯƠNG THỊ QUYÊN DY 21/08/2019
6 phạm tấn phước (DVC TRỰC TUYẾN C3) 21/08/2019 06/09/2019
7 NGUYỄN THỊ KIỀU NGA (DVC TRỰC TUYẾN C3) 21/08/2019 13/09/2019
8 Võ Điền Trung 21/08/2019 06/09/2019
9 Nguyễn Văn Phú - Lê Thị Vân 21/08/2019 13/09/2019
10 ĐỖ TẤN VŨ - PHẠM THỊ NGỌC HẠNH 21/08/2019 13/09/2019