Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐINH THỊ KIỀU OANH 13/08/2022
3 Nguyễn Văn Đức 13/08/2022
4 Nguyễn Văn Đức 13/08/2022
5 Nguyễn thị thu hồng 13/08/2022
6 NGUYỄN HỒ YẾN NHI 12/08/2022
7 bui kim lan van 12/08/2022
8 Lê Thị Ngọc Hương 12/08/2022
9 LƯU THỊ YẾN 12/08/2022
10 Phạm Đức Tuân 12/08/2022