Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ THÚY GIÀU 27/10/2021
3 TRẦN NGỌC HƯỜNG 27/10/2021
4 BÙI NGUYỄN HOÀNG ANH 27/10/2021
5 NGÔ CHÁNH NHIỀU 27/10/2021
6 Lâm Múi 27/10/2021
7 Nguyễn Đình Lê Huy 27/10/2021
8 Lương Quốc Anh 27/10/2021
9 TRẦN HỒNG PHÚC 27/10/2021
10 Nguyễn Thị Kiều Duyên 27/10/2021