Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ THỊ THANH HẰNG 18/10/2021
2 Đỗ thị thiên sứ 18/10/2021
3 PHẠM UY VIỄN 18/10/2021
4 Phạm Như Quỳnh 18/10/2021
5 LÊ THỊ BÍCH VÂN 18/10/2021
6 NGUYỄN ĐÌNH HẢI 18/10/2021
7 PHẠM QUAN SANG 18/10/2021
8 Phan Tuấn Kiệt 18/10/2021
9 Phạm Thị Kim Chi 18/10/2021
10 Phạm Thị Phương Thảo 18/10/2021 21/10/2021