Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VÒNG THANH TRÂM 02/07/2022
3 VÒNG THANH TRÂM 02/07/2022
4 Nguyễn Thị Thúy Nhi 02/07/2022
5 Lê Thùy Dương 02/07/2022
6 PHAN HẢI ĐĂNG 02/07/2022
7 Nguyễn Thị Lợi 02/07/2022
8 Trần Thuỳ Như Nguyện 02/07/2022
9 Hà Huy Hoàng 02/07/2022
10 Hoàng Thị Kim Hằng 02/07/2022