Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THANH DUNG 23/10/2020
2 Hồ Thị Hằng Nga 23/10/2020
3 Nguyễn Thị Ái Diễm 23/10/2020 29/10/2020
4 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 23/10/2020
5 Trần Uyên Nhi 23/10/2020 29/10/2020
6 NGUYỄN THẾ HÙNG 23/10/2020 29/10/2020
7 VĂN MINH TUẤN 23/10/2020
8 ĐẶNG XUÂN BÍCH 23/10/2020 30/10/2020
9 ĐẶNG XUÂN BÍCH 23/10/2020 30/10/2020
10 ĐẶNG XUÂN BÍCH 23/10/2020 30/10/2020