Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ NGỌC LAM 27/11/2020
2 Đỗ Hữu Minh Huy 27/11/2020
3 Trần Nguyễn Tấn Duy 27/11/2020
4 NGUYỄN THI YẾN NHI 27/11/2020
5 Công ty TNHH ĐẤU GIÁ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ BẢO TÍN 27/11/2020 26/11/2020
6 VÕ THỊ TUYẾT VÂN 27/11/2020 04/12/2020
7 Bùi Thị Hồng Điệp 27/11/2020 26/11/2020
8 LÃ TRẦN THANH THÚY 27/11/2020 04/12/2020
9 NGUYỄN THỊ HẰNG 27/11/2020 04/12/2020
10 LÊ THỊ VIÊN 27/11/2020 26/11/2020