Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 THAI THI KIM QUY 18/06/2021
2 Nguyễn Tấn Lê 18/06/2021 02/07/2021
3 Đào Vũ Hải Bình 18/06/2021
4 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÚC HƯƠNG 0966206359 18/06/2021 21/06/2021
5 HUỲNH HỮU PHONG 18/06/2021 21/06/2021
6 NGUYỄN THỊ MỸ CHI 18/06/2021
7 Đặng Trọng Thành 18/06/2021 25/06/2021
8 NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG 18/06/2021
9 PHAN VĂN THOÁNG 18/06/2021 21/06/2021
10 ĐOÀN THANH CHÁNH 18/06/2021 05/07/2021