Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Văn Hiền 28/10/2021
3 TRẦN VĂN THI 28/10/2021
4 LÊ VĂN TIẾN 28/10/2021
5 Nguyễn Phương Trâm 28/10/2021
6 ĐỖ THỊ MAI ANH 28/10/2021 02/11/2021
7 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 28/10/2021 04/11/2021
8 TRẦN VĂN THI 28/10/2021
9 NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG 28/10/2021 02/11/2021
10 HOÀNG HỮU TUẤN- NGUYỄN THỊ HƯỜNG 28/10/2021