Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Quang Huy 26/10/2020
2 VŨ ĐÌNH HOAN 26/10/2020 30/10/2020
3 NGUYỄN GIA HUÂN 26/10/2020 30/10/2020
4 VÕ VĂN TUYÊN 26/10/2020 29/10/2020
5 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 26/10/2020
6 CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC DR.KANG 26/10/2020 29/10/2020
7 NGUYỄN HỮU QUỲNH PHƯƠNG 26/10/2020 29/10/2020
8 DƯƠNG ĐÌNH QUỲ 26/10/2020
9 NGUYỄN NGỌC MINH 26/10/2020 29/10/2020
10 CÔNG TY CỔ PHẦN GSV VIỆT NAM 26/10/2020 29/10/2020