Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phan Thi Thi 30/11/2021
3 Nguyễn Khánh Duy 30/11/2021
4 LÊ ANH HOÀNG 30/11/2021
5 Nguyễn Thị Hoài Thu 30/11/2021
6 Nguyễn Thị Hoài Thu 30/11/2021
7 LÊ THỊ XUÂN 30/11/2021
8 CÔNG TY TNHH MTV TM DV KIM TRƯỜNG PHÚC THỊNH 30/11/2021
9 Đỗ Ngọc Hưng 30/11/2021
10 NGUYỄN DUY LÊ 30/11/2021