Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hoàng Đức Minh Thiện 25/05/2022
3 TRẦN THỊ ANH ĐÀO 25/05/2022
4 Trương Tuyết Như 25/05/2022
5 Nguyễn Lê Mỹ Ngọc 25/05/2022
6 Lê Thị Hoài 25/05/2022
7 Nguyễn Thị Phương Lan 25/05/2022
8 Lê Thị Hoài 25/05/2022
9 HUỲNH ĐỨC LONG 25/05/2022
10 Nguyễn Thị Thanh Duyên 25/05/2022